آقای کرزی مچم خبر داری یانی؟

١٣ ثور (اردیبهشت) ١٣٩١

به تازه گی ها خبر شدیم که وزیر مالیه حکومت حامد کرزی عمر زاخیلوال بار دیگر صورت خوده با یک دخترک زیبا روی  در یکی از رستورنت های  امریکا سیاه کرد. اینه دگه حالی شما فکر کنید که کرزی بیچاره با دوستان وهمکاران چون زا خیل وال وتعداد دیگرکه عین عادت را دارند چی کند.

عمر زاخیوال در حالیکه بار اولش نیست که روی خود را در هنگار سفر های رسمی با دختران کشور های مختلف سیاه میکنه، بلکه قصه و حکایت های او از دبی ، تاجکستان ، پاکستان  بسیار جالب است  اگر چه درمورد  قصه های عمر جان زاخیلوال داستان های زیادی نوشته شده وگفته میتوانم که پاکستان خو خانه خودش است اونجه که هرچی کنه معلوم است که میکنه.

عمر زاخیلوال از ماهها به اینطرف با رابط این کمپنی ها که یک خانم ایرانی تبار در واشنگتن می باشد و عضو یک کمپنی حقوقی نیز است در تماس بوده و در شهرهای دبی و واشنگتن با یکدیگربطور پنهانی ملاقی شده اند.

اقای کرزی مچم که از این  گپ هم خبر داری  یانی که قرار است این کمپنی ها 4 میلیون دالر رشوت به عمرجان  زاخیلوال و یک میلیون دالر به اکلیل حکیمی که از طرف زاخیلوال نماینده و رابط بخاطر پیگیری گفتگوها در واشنگتن بوده است، بیردازند.

اقای کرزی خوب دقیق بخوان قصه عمر زاخیلوال میتواند چند لحظه شاد وخورسند نگهدارد شمارا ، به تاریخ سوم ثور روز یکشنبه عمر زاخیلوال با این خانم در رستورانت که نامش کافی میلانو بوده ودر شهر واشنگتن است  وعده ملاقات را تنظیم میکند مدیر همین رستورانت گفته است زاخیلوال با یک دسته گل سرخ ساعت 8:30 شب به رستورانت تشریف فرما شده وبعد از انتظار نیم ساعته با  آن خانم ملحق میشود.

زاخیلوال ارزو دارد که شب در کنار معشوقه اش به خوبی و راحت کامل سپری نمایید اما اغاز جلسات رسمی به او اجازه نه میدهد تا آتش درونش را خاموش بسازد، کاکا مراد فکر میکند این بدترین لحظه زندگی عمرجان می باشد، جناب کرزی صاحب شاهدان عینی از کشور های که هیئت جلسه بودند مانند ترکیه و ایران هم در انوقت در رستورانت تشریف داشتند وشاهد حادثات دلخراش وشکست ساعت عشق عمر جان زاخیلوال بودند.

کرزی صاحب آخر نشد زاخیلوال با دخترک مقبول بعد از دقایقی پر از شرشور رستوران را به مقصد بستر خواب ترک میکند. همچنان یک منبع نزدیک به ماجرا حکایت کرده میگوید زاخیلوال و حکیمی تا حال یک سوم از کل مبلغ رشوه را دریافت کرده اند. که کاکا مراد برای هردوی شان و هم چنان به شما تبریک میگوید.

 (دختر امریکائی ایرانی تبار) و سرنوشت مردم افغانستان وعیش نوش مقامات دولتی این سرزمین بلاخره به اخ دل عمر زاخیلوال می انجامد ،حال نر بزنم کی است که یخن زاخیلوال را بگیرد واز حیثیت مردم افغانستان از اوسوال کند.

وای وای کاکامراد بیچاره اخر تشویش ترا دیوانه کوچه وبازار خواهد ساخت.اما وای به حال ملت بیچار ما که نمیدانم عذاب کدام گناه را تحمل کرده دچار این بدبختی شده اند، سوال اینجاست که حامد کرزی چرا سرونوشت ملت خودش را دست افراد واشخاص آلوده و کثیف چون زاخیلوال میدهد با آنکه هر کدام این افراد چندین مراتبه آزمون که آیا این اشخاص که یکی آن عمر زاخیلوال است انسان واقعی است یاخیر  ناکام بدر آمده، اما باز که می بینی از یک چوکی ومقام به چوکی ومقام دیگر انتقال داده میشوند.وباز کرزی صاحب هم در تلویزیون ها شیشته با دل خوش وافتخار زیاد میگوید: اینبار کار را به احل کار سپرده ام مردم و ولس دگه تشویش نه کنه.

اگر حرف اعتماد و باور کردن باشه خو ما وشما یک ضرب المثل قدیم داریم که میگه (آزموده را آزمودن خطاست) اما اگر گپ کمبود انسان وشخصیت باشه باز فکر میکنم که بی انصافی است به زاخیلوال و دوستان چون وی باور کرد وباید چنین  نباشه.

موج بد بختی های گسترده و بدون علاج در قدم های افراد واشخاص که یکی انها عمر زاخیلوال باشه پیوند خورده ومردم این کشور را به آوراه گی وفلاکت سر دچار ساخته اند، اگر رشوت است یا چور، اگر دزدی است یا عیاشی ویا فساد یا جنایت این همه دست اورد دوستان وشماری از اعضای کابینه حامد کرزی است.

آقای کرزی در ده سال حکومت و دولت داری خود همین دست آورد را داشتی که مانند زاخیلوال چندیدن انسان بی ظرفیت  پیدا کردی ، ودست شانرا به گریبان مردم این ملت انداختی، اگر روزش برسه سوال که امروز کاکا مراد از شما دارد این مردم نیر از شما خواهد پرسید، او کرزی صاحب  مردم که ترا رای داده اند حالا از دست زاخیلوال و دیگر رفیق های لنده غرتان که در کابینه برایشان مقام دادی  به فغان آمده وراه فرار هم ندارند.

از دید کاکا مراد دارو دسته حامد کرزی که تعد اندکش از بین مردم برخاسته اند بقیه همه دزدان وفاسدین بوده دشمن جان مال مرد این خاک شناخته میشوند، وضعیت اقتصادی امنیتی ،سیاسی و از سوی دیگر حالت نگران کننده مردم را ملاحظه کنید وعیش عشرت وزرای کابینه حامد کرزی را ببینید که دنیا راشور داده است.

کرزی صاحب عمرزاخیلوال که صلاحیت مالی وپولی مردم افغانستان را در اختیار دارد آیا همین گونه آنرا به مصرف برساند؟ به فکر کاکا مراد سوالات دیگری هم است که حامد کرزی را بخاطر دوستان بودنه بازش چون زاخیلوال ملامت میکند، یقین دارم که او لین اخرین هم نیست .زاخیلوال ودیگر همکاران کابینه اش عادت دارند که در سفر های رسمی خود را گرو دختران خارجی وزیبا روی کنند ولک ها دالر از پول های مردم غریب وبیچاره افغانستان را به انها در بدل یک شب عیش نوش بپردازند.

کاکا مراد به آخر این داستان وآغاز بد بختی های مردم خود سخت نگران است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   کاکا مراد