گزارش برنامۀ تفریحی انجمن افغانستان و آسیای میانه

٢٧ جوزا (خرداد) ١٣٩١

خواهران و برادران گرامی مقیم اروپا،

 

امیدوارم با خانواده های محترم تان ایام تابستان را در عالم غربت به خوشی و آرامی سپری نمایید. ضمیمه، گزارش فشرده ی از برنامه تفریحی میباشد که به ابتکار مدرسه غردوسی در لندن راه اندازی شد.

 

همچنان خدمت تان باید عرض کرد ، قرار است در ماه اگست در جمهوری فدرال آلمان سومین کنفرانس کمپین تحت عنوان بررسی وضیعیت کودکان و نوجوانان در افغانستان دایر گردد. در این جای شک نیست فعالیت های هموطنان از طریق وسایل انترنتی برای ابراز احساسات پاک و انتقاد از عملکرد های دولت نا بکار افغانستان جایگاه خود را داشته است اما تجارب تاریخی نشان داده است برای تامین عدالت اجتماعی و پیشرفت در بخش های مختلف به ویژه در کشور های عقب مانده و حتی در کشور های پیشرفته نیز راه اندازی جلسات ، گردهمایی ها ، کنفرانس ها و تظاهرات متعدد در کشور های مختلف خیلی موثر بوده است. یعنی نشست های متعدد ، صداقت و پیگیری در کار ها سبب شده است تا سعادت و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشور های دنیا تامین گردد. بنآ برای اینکه باز هم یک کنفرانس موفق داشته باشیم و چنین نشست ها را به یک فرهنگ تبدیل نماییم از سایر فعلان حقوق بشر دعوت مینمایم در صورت ممکن برای تدویر موفقانه این کنفرانس در جمهوری فدرال آلمان همکاری نمایند.

 

من باور دارم این یک فرصت خوبی برای فعالان حقوق بشر خواهد بود تا حد اقل از طریق چنین برنامه ها صدای خود را به گوش جامعه جهانی برسانیم .باید گفت که در یازده سال اخیر با وجودی اهمیت ویژه ی جفرافیوی و منابع سرشار زیرزمینی و داشتن امکانات خوب متاسفانه اینگونه نشست ها در خارج و داخل در بین فعلان حقوق بشر و نهاد های اجتماعی و فرهنگی به ندرت مشاهده گردیده است و هر گاه دوستان کدام پیشنهاد دیگری داشته باشند که در غنامندی کنفرانس بیفزاید لطفآ این اداره را در جریان بگذارند.

 

از همکاری دوستان برای آمادگی خوبتر و موثر تر قلبآ تشکری مینمایم. به شما معلوم است برای راه اندازی هر کنفرانس ماه ها ضرورت است تا عملی گردد بنآ نوشتن و انتخاب شعار ها، دعوت مهمانان از اتحادیه اروپا و دیگر آمادگی های لازم و مناسب وظیفه هر یک از ما و شما میباشد.

 

برای دیدن گزارش به اینجا اشاره کنید.

 

دکترنورالحق نسیمی خراسانی

ریس و موسس کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان







به دیگران بفرستید



دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عبدالله هزاره ای07.03.2022 - 12:21

 سلام لطفا شماره واتساپ من هست منتظر یک معلول مهاجر پناهنده فعال در زمینه معلولین در ایران شهر شیراز هستم دوست دارم در ارتباط باشم و عضو انجمن افغانستان باشم و فعالیت داشته باشم و صدای جامعه مظلوم مخصوصا معلولین باشم 09055280190
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



داکتر نورالحق نسیمی