افغانستان قلب آسیاست، خون پمپ می‌کند

١٢ عقرب (آبان) ١٣٩١

چهارمین مجموعۀ طنزی نجیب الله دهزاد، زیر نام "افغانستان قلب آسیاست، خون پمپ می کند"، بقول خودش دمِ طنز فارسی را چند سانتی متر دیگر دراز تر کرد. این اثر که مجموعه یی از جملات کوتاه طنزی هست، دارای چهل و هشت صفحه میباشد، که به تعداد ٤٠٠ کاریکلماتور و طنجیزه را در خود جای داده است.

"افغانستان قلب آسیاست، خون پمپ می‌کند" نخستین مجموعۀ کاریکلماتور در افغانستان محسوب می‌شود. قبل از این، پرویز شاپور، طنزنویس ایرانی، این شیوه نگارش را آغازید و احمد شاملو، نام کاریکلماتور را، که از ترکیب دو واژه کاریکاتور(انگلیسی)، و کلمه(عربی) ساخته شده است، بر آن نهاد. درحال حاضر، حدود دو صد تن در کشور ایران کاریکلماتور می‌نویسند.

"تولید هیولا"، "خطبه‌های مولوی مایکل" و "اصحاب کیف" آثار دیگر این طنزنویس می‌باشند.  وی "زایشگاه سیاست" و "خاطرات یک مرغ" را هم آمادۀ چاپ دارد.

اولین مجموعۀ کاریکلماتور در افغانستان را می‌توانید از مطبعۀ محرابی(مارکیت احمدشاه بابا، بین گلبهار سنتر و چارراهی صدارت)  بدست آورید.

 

با عرض حرمت،

محمد فرهاد

گردانندۀ سایت زهرقند(تارنمای طنزی نجیب الله دهزاد)به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد فرهاد