فراخوان به همایش رسالت اندیشمندان و متفکرین متعهد

٤ قوس (آذر) ١٣٩١

به اطلاع فرهنگیان محترم رسانیده میشود که بتاریخِ 22 دسمبر ، همایشی زیرِ عنوانِ (رسالتِ اندیشمندان و متفکرینِ متعهد در معرفی فرهنگ ، زبان ، تاریخ و جغرافیای تاریخی کشور از گذشته های دور تا به امروز در مقر مدرسه فردوسی دِپتفورد، به همتِ معلمین و دانش آموزان مدرسه فردوسی برگزار میگردد. از حضور دست اندرکارانِ فرهنگ ، تاریخ و ادب استقبال مینماییم

 

برای آگاهی بیشتر لطفآ به شماره های زیر و یا به نشانی ایمیل تماس حاصل فرمایید

 

 دکتر نورالحق نسیمی خراسانی

 

Tel: 02072776242, 02073580222.

 Mob:0-757-698-9225 , 07414993450

 info@afghanistan-asian.org.uk, nooralhaqnasimi@btinternet.com

 

 نشانی مدرسه فردوسی

The Albany, Douglas Way, Deptford High Street, SE8 4AG

 

برای آگاهی بیشتر لطفآ به شماره های زیر و یا به نشانی ایمیل تماس حاصل فرمایید

 

دکتر نورالحق نسیمی خراسانی


Tel: 02072776242, 02073580222.
Mob:0-757-698-9225 , 07414993450
info@afghanistan-asian.org.uk, nooralhaqnasimi@btinternet.com
www.afghanistan-central-asian.org.uk ,به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر نورالحق نسیمی