گزارش اختتامیه ی نخستین جشنواره ی ادبیات مقاومت و پایداری افغانستان با موضوع داستان کوتاه کوتاه

٣ جدی (دی) ١٣٩١

این جشنواره  به همت بنيادادبيات داستاني و انتشارات هزاره ققنوس وانتشارات سفیراردهال وموسسه ی تسنیم ازافغانستان درموزه ی شهدای تهران به کارخود بامعرفی برگزیدگان پایان داد .درمیان شور صاحبان قلم افغانستانی وعلاقمندان به حوزه ی ادبیات داستان درموزه ی شهدای تهران  باحضورمسولین گروه تسنیم ؛مدیرومسولین بنیاد فرهنگی صبح امید جناب مهندس سیدحمیدحسینی نسب ومدیرخانه ی ادبیات افغانستان جناب اقای رجایی  واعضای این خانه ومدیرانتشارات عرفان وانجمن ها وتشکل های دانشجویی فرهنگی وادبی ولايت هاي اصفهان ورامین وتهران وقم برگزیدگان معرفی شدند.

 

پس ازسه دور داوری نتایج نهایی صورت گرفت  با داوری استاد سیداسحاق شجاعی ازکارشناسان زبده ادبیات داستانی وخانم تینا محمدحسینی ازداستان نویسان جوان افغانستان وبتول سیدحیدری ازداستان نویسان جوان افغانستان  برگزیدگان انتخاب واین اسامی اعلام ومورد تقدیرقرارگرفتند.

 

مقام اول : تقی واحدی  برای  داستان (می خواهم هرصبح وشام چای دم کنم ).ازافغانستان –مزارشریف

 

مقاوم دوم :سیدمحمودحسینی برای داستان (قاب عکس ) ازافغانستان – کابل

 

مقاوم دوم : فاطمه ی بخشی برای داستان (سرخ ). ازمهاجرین ساکن درولايت اصفهان

 

مقاوم سوم : غلامرسول جعفری برای داستان (هزارودومین شب) ازمهاجرین ساکن درولايت اصفهان

 

مقاوم سوم : سهراب سروش غیبی برای داستان (لشکرکشی ) ازافغانستان –هرات

 

دبیراین جشنواره خانم بتول سیدحیدری یاداور شد که این اثارازمیان 210 اثرکه به دبیرخانه ی جشنواره رسیده بود انتخاب ودرداوری نهایی گزینش شدند وتوسط انتشارات مذکور درمجموعه ای با اثارارسالی دیگری که انتخاب شده اند درمجموعه ای به چاپ خواهندرسید.استقبال ازاین جشنواره را خانم سیدحیدری بی نظیردانستند وازاهداف این جشنواره ترغیب جوانان داستان نویس به این مساله است که به جای طرح اندوه وسرخوردگی وناامیدی در داستان ها شور وروحیه ی حماسی ملت غیور ومقاوم وصبور افغانستان را دراثارشان نشان دهند ودرکنارتهاجم جنگ خشونت وسیاست بازی ها گریزها وترس های جنگ وتبعات روانی ان ، ازمقاومت ها پایداری ها ورشادت ها وازخودگذشتگی های ملت افغانستان هم یادکنند وچهره ای واقعی ازاین مردم غیور را دراثارشان به صحنه اورند چون عدالت خواهی تعهد به ارمان های انسانی  جزو خواسته های این ملت است .

 

متولی افغانستانی این جشنواره موسسه ی تسنیم می باشد با مسولیت جناب اقای حسینی که پشتیبانی های مالی این همایش را برعهده داشتند وطراحی تندیس های این جشنواره که موردتوجه مسولین ایرانی نیزقرارگفت توسط مهندس وطراح  جوان افغانستانی سیدعبدلله اصغرنژاد صورت گرفته بود.

 

ازسال های اینده این جشنواره به طورمستقل ازجشنواره ی ایران به کارخود ادامه خواهد داد.

 

مراسم تقدیرازبرگزیدگان افغانستانی  با حضورمدیرگروه تسنیم درکابل انجام خواهد گرفت .به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بتول سيدحيدری