یک خبر ناخوش و یک ضایعۀ بزرگ فرهنگی

٨ جدی (دی) ١٣٩١

با تأسف همین لحظه اطلاع حاصل نمودم که سحرگاه امروز عبدالواحد رشته شاعر فرزانه، انسان آگاه، مرد سخن دان و سخن سنج، بیدل شناس و یکی از عیاران سرزمین فرهنگ پرور بدخشان در شهر فیض آباد جهان فانی را وداع گفته و به جاویدانگانی پیوستند. روانش شاد و خاطرات فراموش ناشدنی اش گرامی باد. بدینوسیله می خواهم مراتب تسلیت و غم شریکی خود را به فرزند شان دوست عزیزم استاد عبدالرشید رشته و خانواده شریف شان و همچنان به جمعیت فرهنگ دوستان افغانستان ابراز نموده از خداوند یکتا صبر جمیل به همه دوستداران و وابستگان آن مرحوم آرزو می کنم و طلب دعا دارم که پروردگار عالم فردوس برین را نصیب آن بزرگوار گرداند.

27.12.2012

با احترام ضیا باری بهاری

 


در این تصویر مرحوم رشته و استاد پرتو نادری در جمع جوانان بدخشان دیده می شوندبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

فواد پامیری28.12.2012 - 10:30

  روحش راشاد خواسته و خود را در این اندوه شریک می دانم
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   ضیا باری بهاری