نامزدهای نهایی دومین دورۀ جایز‌ۀ ادبی نورزو معرفی شدند

١٦ دلو (بهمن) ١٣٩١

محمدحسین محمدی دبیر جایزه‌ی ادبی نوروز نامزدهای نهایی این جایزه را که خانه ادبیات افغانستان برگزار می کند، معرفی کرد. لازم به یادآوری است ‌که برنده‌گان نهایی دومین دوره از جایزه‌ی ادبی نوروز در 25 بهمن ماه 1391 در کابل معرفی خواهند شد. همچنین کتاب تک‌داستان‌های برگزیده‌ی این دوره نیز در مراسم پایانی رونمایی خواهد شد.

جایزه ادبی نوروز از سوی خانه ادبیات افغانستان  با حمایت بنیاد مهرگان عمران برگزار می‌شود.

نامزدهای نهایی ‌بخش رمان دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی نوروز

1_ بلوای خفته گان/ تقی بختیاری/ خانه ادبیات افغانستان

2_ سفر خروج/ محمدآصف سلطان زاده/ دیار کتاب

3_ گرگ های دوندر/ احدضیا سیامک هروی/ بی نا

نامزدهای نهایی ‌بخش مجموعه داستان دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی نوروز

1_ بادیگارد/ حبیب صادقی/ انتشارات تاک

2_ برادرم رمضان/ تینا محمدحسینی/ نشر آگه

3_ دست شیطان/ عزیزالله نهفته/ نشر افرازبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   کاوه جبران