فراخوان شعر برای انتشار در مجموعه شعر "تماشای باغ فیرزوی"

٢٥ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٢

به بهانه سال جاری که شهر باستانی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام نام گزاری شده است، بر آنیم که در کنار دیگر فعالیت‌های پژوهشی و علمی که در این زمینه انجام خواهد شد، مجموعه شعری با عنوان « تماشای باغ فیروزی» در باره غزنی و مفاخر آن، گردآوری و منتشر شود. در این تماشا گه راز، از خرمن آثار مشهورترین سرایندگان دری مانند فردوسی، سنایی، منوچهری گرفته تا شاعران بزرگ معاصر فارسی چون اقبال لاهوری، خلیل‌الله خلیلی و...در کنار هم خوشه هایی چیده خواهد شد. شما نیز اگر دوست دارید نامتان در این کاروان حلّه به ثبت برسد آثار خود و یا شعر یکی از شاعران فارسی‌زبان را که مناسب چاپ در این مجموعه میدانید برای ما به این آدرس ایمیل فرمایید:

 qanbarali.tabesh@yahoo.com

 

مهلت ارسال آثار: 30/3/1392

قنبرعلی تابشبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   قنبرعلی تابش