بُغض تاریخ

٢١ میزان (مهر) ١٣٨٧

قـوم من ، ای تاجیـک والا تبـار   هیبـت وفـَرو شُـکوه ات یـاد آر

شاه انجم ، تاج سر، تاجدارباش   ماردرآستیـن توست بیـدارباش

 

بشنـوازمـن تاجیـک والا گهــر    رمزو راز زنـدگی ، ای بیخـبـر

هـرقـدم فـرهنـگ مـولانای تـو     خفه می سازند ، صـدای نای تو

 

مـاضی مـا حال واسـتـقبـال ما     تیغ ، تحریف کرده استدلال ما

گـرتـو داری آرزو فـَروشُکـوه    هوشیارواستوارباش همچـوکوه

 

قند پارسی بسکه عالمگیرشده     عده ای زین فخرما دلگـیرشده

اتمروخُرم اسماعیـل « یون »     پرچم پارسی خواهند سرنگون

 

بـا قـلم بـا دیـو دد درگیـربـاش     حافظ لفظ بهشت سختگیـربـاش

ازهـراس دیـو دد لـرزان مشو     همچوبید ازباد برگریزان مشـو

 

قوم خود را با لسانت شاد سـاز     قـصرمـولانـای بـلـخ آبـاد ساز

زنگ زده شمشیرآن علاّمـه را     خط بکش بگذاراین؟!علامه را

 

تـا تـوانی تکیـه بر تدبـیـر کـن      بـا خـرد کاخ کُـهن تعـمیـرکن

گرحبیبی تکیه برشمشیرگفـت     سربُرد شمشیرکاش ازمهرگفت

 

قوم فـرهودم ، پـولادیـن شویـد     دشمن هـرطالـب بی دیـن شوید

درخراسان جا مده ضحاک را     کاوه شوبردارخس وخاشاک را

 

 بُغض تاریخ را شکن دل شاد کن    

زین قفـس هـا قـوم خـود آزاد کنبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   لطیف کریمی استالفی