دو فکاهی تاریخی از زبان حلیم تنویر نابغۀ حزب اسلامی

٢٣ جدی (دی) ١٣٨٧

شب 11 جنوری حلیم تنویر نابغۀ حزب اسلامی  گرداننده و حبیب الله رفیع نابغۀ حزب افغان ملت  به حیث شرکت کننده ، در یکی از برنامه های تلویزیون ملی ، افاضاتی فرمودند در بارۀ زبانهای افغانستان و وحت میان آنها . از بخشهای دیگرش که بگذریم ، حلیم تنویر در باب وحدت زبانهای دری و  پشتو با لکنت زبان چنین  در افشانی فرمود یا به عبارت دیگر یک فکاهی  تاریخی بیان داشت. بدین گونه البته با تلخیص :

 

رستم دستان و سام نریمان هردو  برای وحدت ملی کشور کار کرده اند . زیرا وقتی رستم به سمنگان آمد با شاه  سمنگان هیچ مشکل زبانی نداشت . یعنی رستم  که پشتو  زبان بود وشاه سمنگان دری گوی !!

واقعآ باید آقای خرم بر خودش ببالد که چه نوابغی را با خود دارد ! واقعاٌ وزارت فرهنگ به چنین آدمهای بافرهنگ اشد ضرورت را دارد !

ولی من وشاید عدۀ دیگر ندانستیم این کشف چگونه حاصل آمده است . چون تنویر جز این فکاهی دیگر چیزی نگفت .

فردوسی بیچاره نیز نمیدانسته که قهرمان داستانش پشتون بوده است .شاید هم میدانسته ولی به خاطر گل روی محمود غزنوی ( یا هم گل روی خود حلیم جان تنویر ) که پشتو نمیدانسته ، داستان را به زبان دری شرح داده است  .( چنین است نه آقای تنویر؟)  واما فردوسی کک کهزاد را میشناخته و از سیر و پودینه و اصل ونسب او و همتبارانش آگاه بوده  که رستم  را به جنگ او میفرستد  وآن دزد پتیاره را گوشمالی میدهد وبه زابل نزد پدرش زال می آورد . اینهم یک معمای دیگر . نابغۀ دیگر در کار است تا ما سیه رویان را درین عرصه ها رو سپید سازد . شاید آقای    ( سیستانی) به داد ما درمانده گان  برسد  .

ولی خدا کند این فکاهی در نشست علما را ، طنز نویسان ما چون آقایان  دهزاد و احسان سلام  و جلال نورانی ودیگران نشنیده باشند . چرا که نیم کتاب برایشان آماده می گردد بدون زحمت سوژه یابی . با  احترام  

گل رحمان داغدیده.

 

 

فکاهی دوم

 شب 18 جنوری .تلویزیون ملی :

 

رودکی  از زبان پشتو در شعرش استفاده  کرده است ....به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

محمدزبیر21.05.2012 - 05:29

 از این دم بریده شک نیست چون همه داروندار زبان فارسی دری را فدای بادارانش و پول کرده است.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   گل رحمان داغدیده