در حرمان خریت

٤ قوس (آذر) ١٣٩٢

کاش بودم زیر پالان مثل خر

گرچه خر را گفته مردم بی هنر

می کشیدم بار منت را به دوش
می شدم از حرمت خر بهره ور

مثل آدم، خر که بی فرهنگ نیست
تا که نتواند تمیز خیر و شر

خر نبوده کاشف راز اتم
تا که دنیا را کند زیر و زبر

خر نکرده هیچ گاهی انتحار
خر نبوده صانع توپ و سکر

خر نکرده قوم خود را اختطاف
نیست خر از حرمت خود بی خبر

نیست در قانون خر، جنگ و نفاق
خر بود با هرچه خر، شیر و شکر

خر نکرده وضع دنیا را خراب
خر نبوده مایل فتح قمر

خر نمی سازد سلاح مرگبار
تا ز عالم محو گردد نسل خر

قتل خر را خر نمی گوید رواست
خر نسازد تانک و تلوار و تبر

هیچ نر خر دوستدار جنگ نیست
هیچ خر را خر نکرده بی پدر

در طویله، با همی و الفت است
خر به جسم خر نکوبد نیشتر

مسجدی را خر نداده انفجار
خر نکرده هیچ خر را در به در

از خر دیگر نباشد در هراس
گر کند در جنگل و صحرا سفر

 

خر ندارد اختلاف و ائتلاف
خر نباشد عامل انواع شر

هر یکی در راه خود باشد روان
خر نکرده با خر دیگر تکر

اختلاس کاه و جو معمول نیست
با توافق می خورند از خشک و تر

با دو سه جفتک شود دعوا تمام
جنگ خر ها نیست چندان پر خطر

می سراید خر، سرود باهمی
این بود معنای هنگ و عر و عر

می کند هم‏نوع خود را احترام
نیست خر مانند آدم خیره سر

یک خری هم در جهان معتاد نیست
خر بود از چرس و پودر بر حذر

بوده نربازی به دین خر حرام
کس ندیده نر خران را سر به سر

هیچ‏گه بر کُره‏ی شیرخوار خود
کی تجاوز می کند خرهای نر؟

کس ندیده یک خر همجنس باز
آنچه معمول است در بین بشر

هیچ خر شداد و فرعونی نشد
خر ندارد هِتلر و ملاعمر

عاملش خر نیست، تنها آدم است
گر شده یکسر مُلَوث بحر و بر

مثنوی هفتاد من کاغذ شود

کرده ام توصیف خر را مختصر

آدمان، بر خر اهانت می کنند
هر که آدم گشت، می گویند، خر!؟

 

برگرفته از وبلاگ نویسندهبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

رضا 16.03.2019 - 01:24

  زنده باشید نشاط عزیز. خیلی عالی و باظرافت شاعرانه.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نصیر احمد نشاط