شناخت آلات موسیقی اصیل خراسان زمین - بخش های سوم تا پنجم

۱ حوت (اسفند) ۱۳۹۳

 

برای خوانش بخش های سوم و چهارم این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.

 

برای خوانش بخش پنجم و پایانی این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رسول پویان