یادی از «لالـــــۀ آزاد»، در دانشگاه هامبورگ

۲۹ سنبله (شهریور) ۱۳۹۴

شام چهارشنبه، شانزدهم ماه جاری، شاهد محفل پرشکوهی در یکی ازسالون های بخش آسیایی- آفریقایی دانشگاه هامبورگ بودیم که در نوع خود بی نظیر بود. میزبانی برنامه را گروه موسوم به ادبیات دانشگاه هامبورگ برعهده داشت وابتکار تعیین موضوعات را جناب نصیرمهرین، مؤرخ وپژهشگرهموطن ما.

محفل که "لالۀ ازاد" نامیده شده بود و با عکس هایی مرحوم محمد ابراهیم صفا مزین شده بود، از طرف خانم دکترنسرین رنجبرایرانی افتتاح شد. خانم رنجبر پس از خیرمقدم گفتن برای  حضارشرکت کننده، دربارۀ نشست های ادبی وهنری گروه ادبیات که چهارشنبه ها دایر می شود، توضیحی ارائه نمود ویا آورشد که جناب نصیرمهرین نویسنده وپژوهشگر را که همه می شناسید، در راستای کوشش های قلمی و تحقیقی خویش، سهم در خور ارج برای همنوایی دوستان همدل دارا می باشد. دربرنامۀ امشب نیز ایشان به صورت فشرده پیرامون لاله در شعرفارسی و لاله دراشعارمحمد ابراهیم صفا، یک تن از مبارزان آزادیخواه وشاعر بلند آواز و گرانمایۀ افغانستان صحبت می کنند. پس از آن، آهنگ "من لالۀ آزادم" را می شنویم که سرایندۀ آن جناب آقای عبدالوهاب مددی شخصاً در محفل حضور یافته اند. به دنبال آن جناب آقای مددی، پیرامون از خاطرات خویش در بارۀ این آهنگ خواهند گفت، همچنان از چگونگی وضعیت موسیقی در چند دهۀ پیش در افغانستان.


محترم مهرین ضمن این که از ضرورت توجه دوستان ایرانی به تاریخ، شعر،ادب وچهره های شاخص در افغانستان متذکرشد؛ به شکل گذرا ومختصر از اهمیت بررسی لاله در شعر فارسی، رویکرد شاعران به لاله، صحبت نمود و دلیل توجه بیشترشاعران دردمند را به لالۀ واژگون، داغدار وجگرخون توضیح داد. در بخش دیگر ازصحبت خویش نخست به معرفی مرحوم محمد ابراهیم صفا پرداخت. از اوضاع و زمانۀ او وبرخی زندانیان گفت و آنچه برسر تک تک اعضای خانوادۀ ناظر محمد صفرخان آمده بود را تذکرداد. آنگاه به دلیل روی آوردن صفا به لاله به عنوان یک نماد طرف عللاقه اش اشاره نمود. جناب مهرین یادآور گردید که تا آنجا که بازنگریسته ام، شادروان صفا حدود یک صدو شش بار در اشعار خویش از لاله نام برده است. وی گفت: این را نیز بیفزایم که به قول دوست گرامی ام جناب خالد صدیق چرخی؛ شادروان صفا باری گفته بود که، وقتی در زندان بودم، یکی از روزها هوا تیره شد وتوفانی، لالۀ داغداری را دیدم که در اثر وزش شدید باد افتیده بود  . . . دیدن آن صحنه برمن تأثیر بسیارداشت.

محترم مهرین صحبت های خویش را مقدمه یی نامید برای حضور جناب محترم عبدالوهاب مددی و سخنان ایشان. بعد به معرفی محترم استاد مددی پرداخت. پس از شنیدن آهنگ من لالۀ ازاد که توسط استاد مددی و خانم آزاده خوانده شده است، جناب استاد از چگونگی تهیه شدن آن آهنگ وچند آهنگ دیگر، ازمرحوم عبدالغفوربرشنا، از وضعیت هنرمندان، ازسطح وسایل تخنیکی ونوع ثبت آواز سخنانی را بیان داشت که طرف علاقۀ هموطنان ودوستان ایرانی واقع شد. به دنبال آن بازهم چند آهنگ ایشان که چند دهه پیش ثبت شده بود، شنیده شد که هرچه بیشتر به علاقۀ شنوندگان افزود.

در پایان محفل دسته گلی از طرف  خانم رنجبر ایرانی برای  جناب مددی تقدیم شد و شرکت کنندگان برای صرف چای دعوت شدند. محفل حوالی ساعت 22 شب به پایان رسید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

امین رشید از هامبورگ21.01.2019 - 22:29

 آهنگ معروف وشناخته ی لاله ی آزاد که با شعر محمدابراهیم صفا سروده شده از ساخته های شخصیت بزرگ هنری وفرهنگی افغانستان استادفقید عبدالغفور برشنا میباشد که به آواز خودش نیزموجود هست بدنبال آن چندین آوازخوان دیگر وازجمله جناب عبدالوهاب مددی نیز این آهنگ را اجرا نموده که در آرشیف رادیوتلویزیون ثبت آن موجود میباشد
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد حیدر اختر