کمپاین عاشقانه و جالب ترین اخبار انتخاباتی بدخشان

۲٥ سنبله (شهریور) ١٣٨٩

رأی زمزمی: یکی از خانم های نامزد انتخابات پارلمانی بدخشان در قریه اولاریب ولسوالی جرم هنگام توزیع چادر های گلدار به  زنان  این روستا، پس از اعوذ بالله فرمود :" این تحفه حج میباشد که خودم به دست خودم آنرا در آب زمزم تر کدم!" باید اضافه نمود بی بی حاجی صاحبه درست دو سال قبل با حجاب عازم خانه خدا گردیده بودند، و اینک بعد از بیست و چهار ماه با "چادر" به خانه مردم تشریف آوردند! درپایان همین خبر گلدار علاوه میگردد کاندید مردانه دیگری- باز هم در همین ولسوالی- برای تقریباً صد زن لباس پنجابی توزیع نموده است که بیشتر این زن ها بالای سن هفتاد قرار داشتند!

 

مشت های محرابی:  در قریه فاضلان ولسوالی درایم،  یوم نخست عیدفطر، قبل از نماز جمعه  درست داخل محراب مسجد جامع، مشت جنگی شدیدی درگرفت که منجر به بینی شکنی چند تن از طرفداران یکی از کاندیدهای مطرح این منطقه گردید. تاریخ نویسان میگویند تا این اندازه خون را بالای فرش خانه خدا هرگز ندیده بودند، حتی بعد از انفجار انتحاری های امیرالمومین، که  اعتقادی هم به دموکراسی ندارد!

 

کمپاین عاشقانه: یک تن از بانو کاندیدان در بین سخنرانی های جاده یی اش در شهر فیض آباد، که از طریق لودسپیکر بالای موتر صورت میگرفت، آهنگ های غلیظ عاشقانه نشر مینمود.  این محترمه درحالیکه میخواست آخرین حرف های انتخاباتی اش را بوسیله بلندگو  به گوش عابرین برساند، به عوض سرود ملی و سرود های حماسی، آهنگ ذیل را در وقفه صحبت هایش پخش میکرد:

به سر زلف تو شانه باشم ای                                 عاشق دختر خاله باشم ای

 

رشوت الرأی: چند روز قبل از شروع کمپاین های انتخاباتی قاضی مدیریت محکمه یکی از ولسوالی های (بی کاندید) بدخشان در بدل دریافت چهار لک افغانی وعده کرده بود که دعوای چهار تن از دوسیه داران را  قبل از روز استعفای خویش بخاطر نامزدی در پارلمان فیصله نماید. موصوف فردای اخذ پول از ولسوالی غایب گشت. در روز های آخر کمپاین یکی از همان افراد رشوه دهنده عکس قاضی مذکور را بالای دیوار مسجد جامع نزدیک تعمیر ولسوالی مشاهده مینماید که به خط نستعلیق روی آن نوشته شده است: " عدالت، فسادزدایی، و تطبیق قانون!"

 

شهید دموکراسی: تصادفاً دو تن از کاندیدان در یکی از روستا های ولسوالی خاش با هم ملاقی میشوند. زمانیکه اولی بیانیه اش را ایراد مینماید، شخصی در داخل مسجد چک چک میکند، و طرفدار کاندید دومی بعد از رخصت شدن آن دو بزرگوار در صحن مسجد به هم روستایی اش اعتراض مینماید که مسجد جای چک چک نیست، و اگر هم هست باید به هر دو طرف چک چک کرد نه به  یکی! فرد چک چکی فوراً فوران نموده و بعد از چند ثانیه بگومگو با سنگ بر فرق طرفدار کاندید بی سلاح میکوبد. این شاید آخرین شهید راه دموکراسی نباشد که در قبرستان قریۀ سرلوله خاش به خاک سپرده شد!

 

چپلک پرینا: در قریه دهن آب منطقه اسپین گل ولسوالی ارگوی بدخشان، یکی از کاندیدان تیزرفتار، که از قضا زن هم هست، برای خانم های رأی دهنده چپلی چینایی توزیع نموده است. هرچند خود مذکوره حین اهدای این متاع پلاستیکی اظهار نظری ننمود؛ ولی گفته میشود همسر یکی از زنان قریه- که شاید با سرپایی کمپاین در مقابل شوهر کریشمه نموده است، به خانم خویش فرمان داده: "رأی ته به نفری بتی که مه گفتم، پشت چپلک پرینا نگرد!"

فیض آباد- ۲٥ سنبله ١٣٨٩به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

فرنود17.10.2012 - 10:15

 سلام نجیب جان بسیارخوب گفتی اماافسوس که مه ناوقت متوجه شدم چون....................
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نجیب الله دهزاد