متن توضیحات و پاسخهای محبوب الله کوشانی دربارۀ گذشتۀ سازا، طی دیدارها با جوانان در کابل

۹ حوت (اسفند) ۱۳۹۵

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

هاشم قانع 22.03.2017 - 22:22

  جناب محبوب الله «کوشانی» صاحب رئیس حزب آزدادگان افغانستان، درود و احترام! بدون مقدمه باید گفت، رونویس متن صحبت شفاهی شما، خطاب به جوانان حزب آزادگان را در تارنمای « خراسان زمین » و سایت « گفتمان » به نشر رسیده بود، من و شماری از دوستان مطالعه نمودیم و از محتوای متن یاد شده مستفید گردیدیم. چون گوشه های مبهم و توضیح ناشدۀی پسمنظر («محفل انتظار – سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان») الی ایجاد «حزب آزادگان افغانستان» را روشن نمود. بدین لحاظ شخصاً اینجانب و دوستانم از جناب شما سپاسگزاری نموده منتداری بیان میکنیم. به شما محترم طول عمر و سرعت عمل بیشتر در کار و بارتان آرزومندی داریم. راستی گپ، با وجود روشن شدن، برخی از جهات گنگ و نا روشن تاریخ مبارزات سازمان روانشاد محمد طاهر بدخشی و رهروان او، هنوز برخی سوالات و پرسش های قبلی پاسخ نیافت، نیز پرسشهای تازۀ در ذهن ما به وجود آمد (البته این امریست طبیعی، چون صحبت بوده شفاهی و ممکن پاسخ ها در مطابقت با پرسشها ارایه گردیده باشد) این پرسشها را در چند قسمت و یا نوبت یکی بعدی دیگری خدمت شما محترم مطرح میسازیم، امید با بزرگواری خویش هرچه فشرده، خلص روشنی انداخته، اینجانب و دیگرانی را که از پاسخهای شما مستفید می گردند، ممنون سازید. البته از این روشنگری های شما، زیادی از شخصیت ها و بخصوص جوانان فیض خواهند برد واغواگری «هویت باخته گان» جای را نخواهد گرفت. پرسشها: قسمت اول، * تاریخ دقیق نشست 21 نفری برای ایجاد «محفل انتظار» و محل آن به همگان روشن هست، اما نام مکمل اشتراک کنندگان بنیانگزاران محفل را، از جمله اینجانب نمی دانم. اینکه جناب نورالله «تالقانی» از بابت افسر بودن اش در آن نشست غایب بود، حاضر دانسنند، مگر از متباقی بیست تن در نوشته های پیرامون موضوع تا 17 و 19 تن اسم برده می شود در و برخی نامها متفاوت نگاشته شده. لطفاً، نام و شهرت مکمل بنیانگذاران «محفل انتظار) را فهرست نمایید تا اساس همه نوشته قرار گیرد. * گفته میشود مرحوم بدخشی، در این نشست سخنرانی داشتند، متن و محتوای این سخنرانی چه بوده و چرا گریسته و شعری را زمزمه نموده بودند، لطفاً در باره اندکی هم شده روشنی اندازید. * در این مرحله، ساختار تشکیلاتی - سازمان مرحوم بدخشی، چگونه ساختاری بوده جندان روشن نیست و به روشنگری ذهن خود نیاز داریم. * باید بدانیم، در چه زمان، در کدام نشست و توسط چه کسانی، نام («محفل انتظار» به اسم «سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان») تغییر نام داد و یا استحاله نموده، در هیچ جای به این مسئله پاسخ روشن و دقیق داده نشده، لازم به روشنگری بیشتر می باشد. * از دایر شدن کنفرانسها سازمانی (تخار، کندز، مزار و کابل) ذکر گردیده. اما تاریخ دقیق برخی از آنها ثیت نه گردیده، مثلاً کنفرانس تخار در 1350خ (یک سال 12 ماه می باشد) همچنان حادثه درواز جوزای 1350خ (30 یا 31 روز می باشد) و مسائلی دیگر... همچنان از کنفرانس بدخشان سازمان، قبل از کنفرانس تخار دایر گردیده بود، یادی نشده. امیدواریم، تاریخ کنفرانس ها و حوادث مهم دیگر سازمانی (بعداً حوادث رابر خواهیم شمرد) را با ترتیب وقوع تاریخ و آنها (روز، ماه، سال) و با یادی از میزبانان نشستها، همچنان با فهرست اشتراک کنندگان چهره های سرشناس تا جای ممکن باشد، روشنی انداخته شود. * در دسترس قرار دادن قطعنامه های یا نکات با اهمیت و برجستۀی هر یک از کنفرانسها (به غیر آنچه در جریده میهن آمده) لازمی به نظر می رسد تا اهمیت کنفرانسها درک شده بتواند. * سازمان مرحوم بدخشی به استثنایی «حزب آزادگان» چند طرح برنامه یا برنامه مصوب و یا خطوط فکری و سیاسی داشته، تاریخ وار، فشرده و یا حداقل نقاط برجسته محتوای آنها قابل ارایه می باشد تا سیر فکری عرصه های مختلف سازمان درک شده بتواند. * قرار تبصره ها، مرحوم «باعث» و مرحوم «عبدالله» در زندان دهمزنگ با هم برخورد لفظی و فزیکی داشند و از سوی همقطاران زندانیان خویش مجازات شدند و رهبری سازمان در بیرون از زندان بر فیصله زندانیان مبنی بر مجازات آن دو تن صحه گذاشت، این مسئله چگونه باشد (آنچه قابل راز هست، در نگهداری آن متعهد خواهم بود). ادامه خواهد داشت. با احترام بی پایان.

اسکندری14.03.2017 - 07:18

  درین رابطه حرفهایی برای گفتن زیاد است،ولی شاید مصلحت نباشد که امروز را فدای دیروز کرد.

حبیب قویاش06.03.2017 - 15:05

  درود به گردانندگان تارنمای وزین خراسان زمین و به خوانندگان این سایت! به نظرم ؛ شخصی ویا اشخاصیکه در پشت سر فرد ویا افراد حرف میزند؛ واژه های تند و توهین گونه را افاده و حواله مینماید که خود بدان معنا است که چند گام از مخاطب خویش عقب مانده است ویا هم مخاطب اش چند گام جلوتر اند.

گلنور بهمن01.03.2017 - 13:08

  نخواندمش. وقتی خواندم دیدگاهم را مینویسم. فعلن که دریچه ی شما مسدود است.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محبوب الله کوشانی