تابوی خط دیورند دیگر شکسته شده است

۱۴ حمل (فروردین) ۱۳۹۶

طوماری بنام "دیورند" سالهای طولانی ست که از مردم افغانستان قربانی می گیرد و منبع اصلی تنش و مناقشه میان افغانستان و پاکستان بوده است. 

مسأله دیورند از زمان انعقاد آن تا به امروز عامل و محرک اصلی رقابت های منطقه ای و جهانی در افغانستان بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم وجود این مسأله افغانستان را به مرکز رقابت های امریکا و شوروی تبدیل کرد. شوروی سابق با هزینه کردن میلیونها دالر برای دسترسی به آبهای گرم، در دامن زدن مسأله دیورند و ایجاد تنش میان افغانستان و پاکستان نقش فعال داشت. اکنون کشور هند با واریز کردن میلیونها دالر و بکارگیری بازیگران معلوم الحال تنور تنش دیورند میان افعانستان و پاکستان را گرم نگه داشته است.

امیر عبدالرحمن خان در 12 نومبر 1893 این خط را در بدل دوازده لک روپیه هندی با "مارتمیر دیورند" امضاء کرد و این خط پس از او توسط چهار پادشاه افغانستان، امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان، محمد نادر شاه و محمد ظاهرشاه برسمیت شناخته شده. امروز حلقات مشخصی از این خط بهره برداری سیاسی و اقتصادی می کنند؛ هرگاه به پول نیاز داشتند دهن خود را سوی هند می گیرند و "جار" می زنند که ما دیورند قبول نداریم و برسمیت نمی شناسیم. 
این درحالی ست که این خط به غیر از کشور هندوستان توسط کشور های منطقه، جهان و سازمان ملل متحد شناخته شده و آنرا مرز رسمی و شناخته شده میان دو کشور افغانستان و پاکستان می دانند. در سویی دیگر پشتون های آن سوی سرحد ( پاکستان) از خرد تا بزرگش با افتخار می گویند که پاکستانی اند.

با این حال، طرح شناخت خط دیورند توسط سیاستمدار جسور و شجاع کشور آقای عبداللطیف پدارم یک اقدام به موقع، بجا و به نفع تمام مردم افغانستان است که با التیام این زخم ناسور روابط دو کشور افغانستان و پاکستان بهبود یابد ومردم ما نفس راحت بکشند.

البته، درد آور این است که مسأله دیورند را حلقات مشخصی در گذشته و امروز در افغانستان به یک مسأله قومی و قبیله ای تبدیل کرده اند. ابراز احساسات و شعار های میان تهی در این مورد جزو وطن دوستی حساب میشود و دانستن حقایق و معلوماتی را که بر مبنای حقوقی این مسأله باشد، از چشم مردم پوشیده مانده وبه یک « تابو» تبدیل شده است. اکنون زمان آن رسیده است که این تابو شکسته شود!به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   غلام اکبر نوابی