اعلامیه حزب آزادگان افغانستان به مناسبت رویداد ناگوار شهادت گروهی افسران و سربازان قول اردوی شاهین

۱۴ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۶

به نام خداوند جان و خرد

 

 

اعلامیه حزب آزادگان افغانستان

به مناسبت رویداد ناگوار شهادت گروهی افسران و سربازان قول اردوی شاهین

 

   شکست و ناتوانی همه سویۀ نهاد‎های مدعی تأمین حاکمیت، ثبات و امنیت در جغرافیای بحران‎زای این سرزمین، ریشه در نارسایی‎های دامنه دار تاریخی، در فرایند تشکل معنی‎دار و محتوایی نهاد‎های کارآمد، موثر و پاسخگو در همه موارد حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته و بیش از یک دهه نبرد منطقه‎ای و جهانی، در برابر هراس افگنان، با کثرت حضور گروه‎های شورشی، گسترش ساحۀ نفوذ جغرافیای هراس افگنی، حمایت اجتماعی جامعه سنتی قبیله‎ای، تقویت بازو‎های تخریبی ستون پنجم هراس‎افنگنان در نهاد‎های امنیتی، تغییر جغرافیایی نبرد، گمارش سلیقه‎ای افراد فاقد توان مدیریتی، عطف و تمکین به اهداف نفاق افگنانۀ دشمنان همگرایی و همبستگی شهروندان مواجه، می‎باشیم.

حملۀ گروهی و مرگبار سازمان یافته در شفاخانه چهارصد بستر اردو و قول اردوی شاهین، ابعاد و پیامد‎های زیان‎بار اعمال تخریبی وحشتناک هراس‎افگنان در پی حضور، نفوذ و سازمان‎دهی اعمال تخریب‎کارانۀ دشمنان آسایش مردم این سرزمین را به نمایش درآورد. تداوم سیاست کشتار ننگین و ذلتبار عمال بیگانه با روش‎ها و نماد‎های خشونت‎آمیز و جنایت‎بار، با اغماض و پرده‎پوشی عمال و وابستگان فکری و تباری آن‎ها در نهاد‎های فاسد دستگاه تداوم‎یافته که بار سنگین و ویرانگر آن را خانواده‎های قربانیان و شهروندان این سرزمین بر دوش می‎کشند.

وقوع جنایات غیرانسانی با این همه ابعاد زشتی در سایۀ اندیشه و سیاست‎های تخریبی همه جانبه، ارزش‎ها و باورهای انسانی مجال یافته، نفرت و کین نهادینه، توجیه و تشدید انقطاب اجتماعی در پی چنین رویکرد‎های غم انگیزو نکبت‎بار تبارز بیشتر یافته، ترویج و تعمیم گسست عمیق اجتماعی- فرهنگی را در این جغرافیای آغشته به خون فراهم آورده است.

وضعیت فاجعه‎بار کنونی، دنبالۀ سیاست‎های زمین سوخته و نمایش کشتار شهروندان بی‎دفاع این سرزمین بوده، با زنجیره‎ای شدن کشتار و نفوذ در اعماق پایگاه‎های نظامی و نمایش حمام خون در پادگان‎های نظامی محافظت شده، تداوم می‎یابد. امنیت و مصئونیت فردی شهروندان با ساختار سیاسی فاقد توانایی مدیریت بحران، تـأمین نشده، بی‎باوری و ناامیدی نسبت به آینده فراگیر می‎گردد.

تهاجم  پیهم دشمنان آسایش مردم افغانستان به پادگان‎ها و نقاط حساس نظامی، بدون اطلاع دقیق از نقاط تجمع و عدم هماهنگی و راهنمایی "ستون پنجم" دشمن امکان ناپذیر است.

فرافگنی دستگاه حاکمیت، سیاست مماشات و تمکین به گروه‎های هراس افگن، ناشی از نگاه زشت و ذلتبار گرایش تباری در نهاد‎های تصمیم گیری این دستگاه ناتوان و فاقد دید دورنمایی و استراتیژیک بوده،  درک ماهوی از منافع ملی، مصالح ملی، همبستگی اجتماعی و مشارکت همگانی را ندارند. جنون تمرکزگرایی انحصار قدرت، گمارش افراد فاقد درک و توانایی در نهادهای امنیتی، تشدید مخالفت‎های گروهی، گزینش کادرها بر مبنای روابط و وابستگی اتنیکی، وفاداری به تمکین و اهداف انحصاری هرم قدرت، بحران آفرینی و دوام سیاست‎های ریا کارانه و اغوا گرانه، معیارهای شاخص کارکرد دستگاه وابسته به استراتیژی‎های دورنمایی مداخله‎گران منطقه‎ای و جهانی می‎باشند.

ناهماهنگی و از هم‎گسیختگی در روابط تاثیرگذار مدنی فاقد مکانیزم موثر و نظارت بر کارکرد دستگاه سیاسی، عدم پاسخگویی و از هم‎پاشیدگی نهادهای قدرت، دستگاه سیاسی را به خود کامگی سوق داده، در قبال رویداد‎های فاجعه آمیز و رقت‎بار ملی، با فرافگنی و اغفال اذهان عامه، کمیسیون‎های کتمان حقایق و توجیه‎گر وضعیت کنونی را موظف نموده و از آن برای انحراف افکار عامه از درک ماهیت و چگونگی رویدادها بهره‎برداری ابزاری می‎نمایند.

مردم افغانستان در هیچ یک از حوادث فاجعه‎بار از ابعاد تلفات انسانی، خسارات مادی و از ناتوانی مدیریتی نهادها در پیشگیری و تدابیر استراتیژیک مصونیت و امنیت اجتماعی اطلاع ندارند. نهادهای امنیتی افغانستان فاقد دکتورین دفاع ملی، استراتیژی بازدارندگی و استراتیژی امنیتی و حفظ منافع ملی بوده، شناخت و معرفت دقیق از سیاست‎های مداخله جویانه استراتیژیک دشمنان صلح، امنیت و آسایش کشور نداشته و در  دور باطل نارسایی‎ها، امکانات و ظرفیت امنیتی و دفاعی را هدر می‎سازند و فاجعه انسانی بیشتری بر مردم و سرزمین ما در پی چنین نارسایی‎های استراتیژیک، تحمیل می‎گردد.

حزب آزادگان افغانستان جنایات سازمان یافته دشمنان صلح، امنیت، آسایش مردم افغانستان را محکوم نموده، در ماتم و اندوه عظیم شهادت فرزندان مهین سوگوار بوده، برای خانواده‎ها و مردم افغانستان تسلیت عمیق خویش را ابراز می دارد

 

هیئت اجرائیه حزب آزادگان افغانستان

کابل ۳ ثور ۱۳۹۶به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   حزب آزادگان