اعلامیه حزب آزادگان افغانستان در پی انفجار خونبار و ویرانگر شهر کابل

۱۵ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۶

به نام خداوند جان و خرد

 

 

 

اعلامیه حزب آزادگان افغانستان

در پی انفجار خونبار و ویرانگر شهر کابل

و پیامدهای زیانبار و ناگوار پیوسته با آن

 

        شهر کابل در چهار دهۀ سال‎های پسین، رویداد‎های خونین و وحشت آوری از کشتار گروهی و تخریب همه جانبۀ تأسیسات اجتماعی را شاهد بوده، سرشت و سرنوشت مردم این شهر و سرزمین ما با پیش آمد‎های ناگوار، درگیری‎های بی‎پایان، کشتار بی‎رحمانه شهروندان، تاراج و یغمای داشته‎های این مردم توأم بوده، ابعاد فاجعه‎آمیز و ویرانگرانه، اعمال انزجارآور تخریبی، مجال تحقق یافته و تبارز جنون آمیز چنین نفرت ساختاری در اندیشه و تفکر اجتماعی برخی از انسان‎های این سرزمین با اعمال وحشتناک تخریبی آن‎ها بازتاب می‎یابد. این عملکردها در فقدان نهاد مسئول و پاسخگوی سیاسی مدافع حقوق و آزادی شهروندان و فروگذاشت وظایف و مسئولیت‎های دستگاه سیاسی، در نارسایی از تأمین امنیت شهروندان و ناتوانی از بازدارندگی وقایع هولناک دسته جمعی، مجال تبارز می‎یابند.

      حملات هراس افگنان و دشمنان مردم از مراحل ترور و حذف فزیکی شخصیت‎های سیاسی وارد فاز کشتار گروهی و اجتماعی در گستره‎ای جغرافیایی کشور شده و در شرایط کنونی با رویکرد به ایجاد رعب و ترس عمومی، ابعاد تخریبی حملات، آسایش و آرامش اجتماعی و مدنی را نشانه گرفته اند، که ادامه زندگی مدنی را در شهر‎ها و روستا‎‌‎های افغانستان دشوار نموده است.

      نهاد‎های نام نهاد حامی امنیت و آسایش مردم، با ایجاد موانع و دیوار‎های محافظتی و راه بندان‎ها، نمایی از استحکامات نظامی قرون وسطی، را به نمایش درآورده و با اختفا در پناه این دژ‎ها، هراس افگنان نیز ابزار‎ها و امکانات کاربردی خویش را متناسب با این استحکامات، ویرانگرانه و مخرب‎تر، تدارک می‎نمایند که ابعاد تخریبی حملات هراس افگنانه مردم بی دفاع و تأسیسات عامه را آماج قرار می‎دهد که تلفات بزرگ انسانی و تخریب تأسیسات و اماکن را بار می‎آورد.

       نهاد‎های امنیتی فاقد درک پیچیدگی ابعاد درگیری، استراتیژِی هراس افگنان، اهداف و برنامه‎های دورنمایی مداخله‎گران بوده، نارسایی‎های بازدارندگی و حملات گستردۀ تروریست‎ها ابعاد گسترده‎ای را در جغرافیای کشور در بر گرفته است. نارسایی کشفی، به حملات دشمنان مجال و امکان گسترده فراهم آورده، نفوذ و حضور حامیان گروه‎های هراس افگن در بدنۀ دستگاه سیاسی، حمایت از هراس افگنان به روحیۀ رزمی مدافعان نیز آسیب وارد نموده و این علایق به هراس افگنان از تریبون‎های دستگاه بازتاب‎یافته است که این طرز تلقی مرز بندی‎های و اختلاف دیدگاهی را میان نخبگان سیاسی، نهاد‎های دولتی و مردم تشدید نموده است.

        شهروندان شهر کابل، احزاب سیاسی و فعالین جامعه مدنی با رویکرد مدنی، خواست‎ها، دیدگاه‎ها و مطالبات خویش را در همایش مسالمت‎آمیز انعکاس فاجعه انفجار مهیب روز چهار شنبه ماه جوزا سال جاری ابراز داشتند ولی با برخورد غیرمدنی و دشمنانه‎ی دستگاه حافظ نظم و امن عامه مواجه شده، در پی این خشونت و گشودن آتش پنج تن از معترضین جان باخته و بیست و یک تن دیگر زخم برداشتند.

       برخورد مسلحانه علیه تظاهرات مسالمت‎آمیز و مدنی نشان دهندۀ ماهیت خشن و استبدادی حاکمیت وابسته به اجانب بوده و عملکرد غیرمسئولانه نهاد‎های امنیتی را هویدا می‎سازد. حملات مشکوک و پرسش برانگیر مراسم خاکسپاری و تدفین جنازۀ قربانی اعتراضات مدنی (فرزند آقای ایزد یار معاون مجلس سنا) که در آن هفت تن جان باختند و هشتاد وهفت تن دیگر زخمی شدند، یاد‎آور کشتار‎های عکس‎العملی است که در مقاطع و زمان کوتاه نظیر قتل عام معترضین جنبش روشنایی، مسجد باقر‎العلوم، و زیارت کارته سخی . . . تحقق یافت.

       هراس افگنان، شهروندان کشور را آماج حملات مرگبار خود پنداشته و هر روز قامت هریک از فرزندان این سرزمین به خاک و خون می افتد. سوگمندانه نیروهای مسئول نظم و امن عامه نیز با کشتار شهروندان در همایش مسالمت آمیز مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را پاسداری نتوانستند. برکناری رده‎های بالای عاملان کشتار حد اقل التیام به جنایات و زخم‎های خونینی است که شهروندان در همایش‎ها آرزوی تحقق آن را دارند.

     حزب آزادگان افغانستان باورمند است که حوادث و رویداد‎های روز‎های اخیر جامعه را از انفعال و نا آگاهی تاریخی، به بیداری و ایستادگی مدنی سوق داده و به این درک ماهوی دست یافتند که امنیت و تأمین صلح در افغانستان فراتر از مداخله نیروهای خارجی و دستگاهی تحت حمایه و دیکته آنان می‎باشد. نگاه اتنیکی به دستگاه امنیتی و گمارش تباری در این نهادها، کلیت سیاست امنیتی و کارکرد دستگاه را با نا توانی راه بردی مواجه نموده، انقطاب اجتماعی بی‎باوری به نهادهای ملی را تشدید می‎بخشد. حزب آزادگان افغانستان خواستار مجازات قانونی کشتار شهروندان در اعتراضات مدنی اخیر  بوده از ایستادگی و مطالبات مدنی شهروندان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی حمایت تام و تمام می‎نماید.

با احترام

 

هیئت اجرائیه حزب آزادگان افغانستان

۱۴ جوزا ۱۳۹۶







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



حزب آزادگان