تابوت ها بــه غزنی رسيده اند!

۲۷ اسد (مرداد) ۱۳۹۷

ياداشت هاي رئيس دفتر رياست جمهوري عنواني رئيس جمهور احمدزي:​         
جناب رئيس صاحب جمهور!​    
ساعت 12:15 دقيقه است، ميدانم كه هنوز به خواب مبارك تشريف داريد، مزاحم نمي شوم و يادداشت ها را خدمت تان مي نويسم:
تابوت ها مطابق فرمان شما عاجل و ايكسپرس توسط طياره هاي نظامي امريكايي به ولايت غزني رسانيده شد. نميدانم چرا بازماندگان شهداء از رسيدن سريع تابوت ها با حيرت و ناباوري استقبال كردند. ضمنن در مورد این سخاوتمندی شما که ده برابر نياز فعلي شان تابوت فرستاديد، به عرض میرسانم که بي شرمانه سوال های كرده اند. به هر روي مردم واقعن ناسپاس اند !​
افزون برآن، خدمت تان عرض كنم که جناب رئيس صاحب اجرائيه امروز در نشست فوتو شوتينگ تشريف آورده نمي توانند. ايشان ضمن پوزش خواهي ابراز داشتند كه دريشي جديد جورجيو ارماني شان كاملن مطابق ميلش نيست و نيز به اندامش تنگي ميكند.

مي گويد از غم مردم پنديده است، برايش گفتم شايد عيب در سايز هاي ايتالوي باشد كه هميشه كوچكتر از سايز هاي نورمال است.​       
داكتر عبدالله خواهش كرد از طرف او نيز در كمره ها ابراز تسليت نماييد.

در ضمن بي بي گل زنگ زده بود، گفتم در دفتر هنوز خواب هستيد، ناراحت شد گفت ميدانم غني هر بار، در هر جاي كه "پيك" بالا مي كند همان جا خوابش مي برد و علاوه كرد كه براي تان احوال بدهم، اولاد ها از ساحل جزيره تنريف تليفوني تماس گرفته اند و مي گفتند در حين آيسكريم خوردن هستند و بابا را ياد مي كنند!به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   یلدا صبور