برگزاری جشن نوروز ١٣٩٠ در شهر لندن

٦ حمل (فروردین) ١٣٩٠

 

برای خوانش این گزارش به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

همایون27.03.2011 - 09:05

 از انحای که معلوم میشود شما افتخارات تاریخی خود ومردم خود رابدل و جاندوست دارید. که بزرک ترین نوید برای مردم افغانستان است. که جشن نیاکان شان در هر گوشه جهان توسط فرزندان برومند این خاک به تجلیل گرفته میشود.و بنده ام در راستا انکشاف فرهنگ وزبان ام تلاش وموفقیت تان را میخواهم.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر نورالحق نسیمی