بزرگداشت از مقام والای استاد سخن واصف باختری

٢ جوزا (خرداد) ١٣٩٠به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Hadid30.05.2018 - 18:25

 میشه کمک کنید تا چند اثر استاد را بدست بیارم

داکتر عبید الله فضل پور نجرابی02.02.2012 - 05:28

  واقعا عالی است و من به این شخصیت های فرهنگی مانند استاد سخن واصف باختری خیلی ها اخترام قایل بوده وبه نام ایشان افتخار مینماییم. وبزرگداشت ازین روز را به همه فرهنگیان کشور تبریک گفته موفقیت آرزودارم حتما اشراک مینمودم اما ناممکن است .بااحترام.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   کلوب قلم افغانها در سویدن