امراض روانی یا فاجعه ی که خاموشانه جامعه افغانستان را تهدید میکند

٢٢ جوزا (خرداد) ١٣٩٠

امراض روانی یکی از مشکلات عمده و مهم  را در جامعۀ افغانی  تشکیل میدهد  که سالانه هزاران  تن از اثر مصاب  شدن و یا  مصاب بودن  به این امراض مشکلات شدید به خود، فامیل  و جامعه به بارآورده  و بعضاً  در نهایت سبب مرگ بسیاری از آنها و افراد سالم جامعه می گردد.

قرار احصایه  ها روز به روز به تعداد  این مریضان  افزایش یافته و بیشترین مراجعین شفاخانه ها  و کلینیک های شخصی را مریضان روانی تشکیل  میدهد. که زیادترین  مصابین را زنان مسن و دختران جوان که سال های سال از این تکلیف رنج می برند در بر میگیرد.

مشکلات روانی مردان جامعه  افغانی  هم کم اززنان نیست  ولی بیشترین آنها با همین مشکلات عادت  کرده اند  و فکر میکنند این  تغییرات در روان یک انسان  نورمال است . کردار، رویه و عادت  های خشونت آمیز بعضی از مردان افغان  که ازنگاه طب روانی یک مرض شمرده میشود در طول سال های متمادی در افغانستان به آن بی توجه بوده اند  وهنوز بیشتر  رسانه ها به نسبت علاقمندی و تحت تاثیر قرار گرفتن به  تبلیغات تمثیلی دموکراسی طلبی   به عمق فاجعه جامعه افغانستان پی نبرده اند  وچنین دوست دارند که مردان افغانی را خشنونت پیشه و خشن معرفی کنند در حالی که این فاجعه را میتوان یکی از ریشه های اساسی در مشکلات روانی  دانست   دراین حالت مردان را کمتر تشویق میکنند تا به داکتر مراجعه  کنند  و این حالت را جز از عادت های روزمره  انها میدانند در حالیکه چنین نیست . خشونت  ، هیجان ، تنفر از خانواده و نزدیکان و یا هم اذیت کردن دوستان و عزیز ترین زندگی   را در طب روانی میتوان  یکی از علایم موجودیت اختللالات روانی و عصبی دانست که باید به آن توجه جدی صورت گیرد  در افغانستان  این امر معمول است مردم فقط  به نسبت اعراض و علایم جسمی  و تکالیف  امراض داخله   نزد دوکتور مراجعه می نمایند و دوکتوران هم در افغانستان با این مشکلات بزرگ سردچار اند که چطور مریضان را قناعت بدهند که هیچگونه مشکل جسمی ندارند . روزانه  ده ها نفر نزد دوکتور مراجعه میکند و شدیدا جانشان را در خطرمرگ  تعریف میکند و بصورت عاجل تقاضای ادویه  را مینمایند وقتی دوکتوران  بعد از بررسی و معاینات صحی از عدم موجودیت مشکلات جسمی برایشان گفت دوکتور بیچاره را به باد توهین میگیرند وبه بی دانشی متهمش میکنند که  خودم بار ها در جریان معاینه مریضان  با چنین مریضان و اشخاص مقابل شدم  مریضان که به بسیار مشکل قبول کرده اند که تکالیف جسمی ندارند. 

امروز تمام  نقاط افغانستان  همه گله از زندگی  دارند، از گذشته های دردناک  ووحشت زا خاطره تلخ  داشته و از ایندۀ خود در هراس اند.

زندگی  برای بسیاری  افراد در افغانستان فقط یک مجبوریت است و زندگی  را فقط یک فضای تیره و تاریک تعبیر میدانند  که این هم ناشی از یک پرابلم  عمده روانی بوده  بیم آن میرود که  این اشخاص به  فجایع و جنایات  تکاندهنده  دست بزنند و یا هم خودکشی کنند . ارتکاب به چنین جرایم تأثیر بدی  را بالای روان افراد سالم جامعه گذاشته و سبب آزار و اذیت جسمی  و روانی افراد سالم جامعه نیز می گردد.

امراض روانی سبب شده است که شیرازۀ بسیاری از فامیل های  افغان  بر هم زده شود  و کانون  خانواده گی آنها را به دوزخی  مبدل سازد، این امراض  تباه کن و خطرناک  چون افعی  زهراگین  زندگی هر فرد افغان را تهدید کرده و گاهی  هم سبب  بدبختی  و دردسر  بزرگ به جامعه شمرد میشود این مریضان  باید چون مریضان امراض حاد و تهدید کننده حیات  شدیدا در حالت عاجل  تحت معالجه و تداوی بهتر قرار گیرند  که متأسفانه مردم ما کمتر به آن توجه دارند.

هر حادثه در طبابت سبب یک مشکل  روانی  میشود  که گاهی  این مشکلات  شدید و گاهی هم کم خواهد بود  که اگر از پیشرفت آن جلوگیری نشود به وخامت می گراید.

پرابلم های آینده روانی از یک تهدید و یا حادثه عادی  و ساده که آن تأثیر بدی آن  کمتر فکر میشود  شروع شده  که نزد  سایکولوجیست ها تروما دانسته شده  که بالای  عواطف  یک شخص  تأثیر میگذارد  که بالاخره این تروما یا زخم  های عاطفی منجر به زخم  ناسور و غیر قابل علاج که سایکولوجیست ها به آن Traumatic Disorder  می نامند  منجر میشود

 مثلا  هر گاه  شخصی  اضافه از چهار هفته بدون کدام عذری دیگری بی خوابی داشته باشد  آن شخص به مرض  پیشرفتۀ روانی مصاب میباشد.

 

 

 

امراض روانی  شامل امراض ذیل است:

 1. Anxiety اضطراب 
 2.   Depression  افسردگی
 3. .    Schizophrenia جنون جوانی
 4.  Maniac  شیدایی
 5.   Psychosis   (جنون)
 6. Bipolar Disorder
 7. )    Seizure تشنج)
 8. .     Neurosisاختلالات عصبی
 9. .     Soma to Formاختلات عصبی و روانی که توام با اختلالات فزیکی است

10.  Panic Attack  حملات ترس

 

 

اختلاطات آن شامل امراض ذیل است:

 1. Stroke سکته مغزی
 2. C.V.A مرگ حجرات مغزی
 3. T.I.A حملات اسکیمی گذری یا نرسیدن اکسیجن به صورت موقتی

       i.      Epilepsy میرگی

       ii.      Coma  اغما

 

 

 فکتور های  که سبب امراض روانی می گردد قرار ذیل است:

 

1.   جنگ های دوامدار و مهاجرت ها

2.   از دست دادن اعضای فامیل و نزدیکان

3.   ویرانی و از دست دادن خانه و کاشانه شان

4.   فقرو وضع اقتصادی وخیم و عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی

5.   خشونت های شدید فامیلی به خصوص برای زنان

6.  کلتور و عنعنات خرافاتی و خرافات پسندی ،رسم و رواج های نا پسند به خصوص برای جوانان.

7. عدم توجه و احترام  به حقوق حقۀ هر یک از افراد جامعه و مراعات ننمودن آن از طرف همدیگر در جامعه افغانی

8.   بیکاری و نبودن مصروفیت سالم  برای افراد جامعه

9.   عدم دسترسی به تفریح  

10. غذای غیر مکفی و سؤ تغذی

11. محیط زیست  عقب مانده

 

برای رفع این مشکل چی باید کرد؟

یکی از مسائلی که جای ان در جامعه افغانی و طبابت کشور ما خالی است بحث پرابلم های روانی  و مشوره دهی  روانی است که باید اقرار کنیم که ما در این زمینه نسبت به سائر کشور ها بی توجه هستیم . وقتی مریض از بعد جسمی دچار رنج و تکلیف میشود  به این مسئله توجه جدی  صورت میگیرد ولی به مشکلات روانی اش بی توجه هستیم  .

 برای مثال افرادی که امراض قلبی دارند و نیاز مند جراحی قلب و یا دچار امراض دیگر جسمی و یا ضرورت  به عمل جراحی دیگر اعضای بدن شان میگردد دچار امراض روانی شدید میگردند که دوکتوران افغان صرف به  تداوی مریضان در بخش عضوی مریضان متوجه بوده و مشکلات روانی انها را ازیاد میبرند، در صورت درمان و تداوی امراض روانی آنها شاید این مریضان دارای طول عمر بیشتر باشند.

برای جلوگیری از افزایش امراض روانی باید نکات آتی ذیل در نظر گرفته شود:

 

1.   تأمین  احتیاجات اولیه زندگی برای افراد جامعه

2.   داشتن جای بود و باش معین

3.   عدم مشکلات اقتصادی

4.   جلوگیری از خشونت های جامعه و خانوادگی

5.   ازبین بردن رسوم، عنعنات ناپسند و خرافاتی  که بالای روان تأثیر سؤ دارد

6.   توجه به حقوق حقۀ هریک از افراد جامعه

7.   داشتن مصروفیت سالم و از بین بردن بیکاری

8.   غذائی مکفی و توجه به صحت عمومی

9.   دسترسی به تفریح و محیط زیست سالم

10. آزادی روحی

 

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

حکمت الله27.05.2018 - 20:54

  من در یک موضوع که در زنده ګی ګذشته من بیسار حرف کوچک که معنی ندارد من در ان فکر میکنم مثلآ یک شخص یک حرف عادی ګفته باشدو یا موضوع میباشدکه هیچ معنی ندارد. لطفآ اګر رهنمایی کنید بعید از لطف تان نخواهد بود.

محمد اسلم بیگی 13.02.2018 - 06:44

  وزارت محترم صحی عامه افغا نستان باید در باره درمان مریضان روانی توجه بیشتر نماید. چون از اثر جنگها , نبودند وظیفه , مشکلات اقتصادی ,برخورد های نا درست و تغذیه نشدن درست همه مردم ما رنج می برد. امید است توجه بیشتر نمایند.

محمد حسن22.08.2017 - 11:15

 قناعت نداشتن به آن جه که دراختیارداریم وهمچنان فاصله گرفتن ازعبادت روحی و تمایل بیشتر به مواد نشه آور از نظر من خودش کمک میکند که تکلیف روانی برای اشخاص وبه خصوص برای نوجوانان وجوانان ایجاد شود

سلیم24.09.2016 - 12:37

  از بین بردن این عوامل در امکانات خود انسان نسیت پس چطور میتوان از این مرض رهائی یافت

احمد06.12.2015 - 12:15

 معالجه ای تقریبا تمام این امراض توسط نوروفیدبک بسیار اسان است ، تنها در دفعه اول تمام این امراض از بین میروند. خود بنده به مریضی بی خوابی مبتلا بودم و اعتیاد شدیدی به گولیی الپرازولام داشتم در اولین مراجعه بی خوابی واعتیاد را از بین برد و بعد از چندین دوره درمان مریضی بی خوابیم از بین رفت.

سلام نامم شدی هست 11.11.2015 - 20:58

  از بیست سال است که به تکلیف دوچارهستم چاره را بریم نشان دهید

آرین31.10.2015 - 12:59

  تشکر از معلومات زیبای تان.راجعه به امراض روانی اگر کدام کتاب بشکل سافت دارید لطفا به من ارسال کنید تشکر aryan7628@gmail.com

همتا04.10.2015 - 18:48

  داکتر صاحب گران ارج را درود آیا مشکلات روحی در افراد تاکدام مدت زمان ادامه دارد؟ممنون تان .

سید علیموسوی16.05.2015 - 10:47

  من یک خبرنگارهستم به نظر من عاشقی های بیجا هم میتواند روی یک شخص تاثیر بگذارد

لیلا علی زاده11.05.2015 - 04:43

 جهان سپاس دوکتورس جلیله سلیمی ازمعلومات تان به نظرشخصی خودم تعداد زیاد مردان افغان روانی هستن اما خشین شناخته شدن خشین نیستن دچارمرض روانی هستن

عتیق الله تنها03.11.2014 - 12:18

  بسیار بسیار.............................................................تشکرازمعلومات شما

فیاض احمد 08.09.2014 - 05:02

 تشکر از داکتر صاحب

سعید سعیدی از کاپیساه 12.01.2014 - 10:03

 باعرض سلام واحترام وابراز تشکر از معلومات داکتر صاحب چنانچه در بالا تذکر داده اید عوامل مرض روانی جنگ های دوامدار و مهاجرت هااز دست دادن اعضای فامیل و نزدیکان بیکاری و نبودن مصروفیت سالم برای افراد جامعه عدم دسترسی به تفریح فقرو وضع اقتصادی وخیم و عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی است درحالیکه از بین بردن این عوامل در امکانات خود انسان نسیت پس چطور میتوان از این مرض رهائی یافت هیچ انسان آروزو ندارد بیکار باشد در مذبقه اقتصادی قرار داشته باشد وبه تفریح نرود لطف نموده راهای خوب تر ارائیه نماید با احترام

جاوید26.11.2013 - 11:52

  بلی داکتر صاحب درست فرمودید تشکر. خوب ما یک مریض در فامیل خود داریم که نا گهان می افتد زیاتر دراب واتش با اندگی گپ حالتش تغیر میخورد و می افتد . در اوایل خودرا میزد ولی حالی خودرا نمی زند به چند داکتر مراجعه کردیم ولی نتیجه نداده همچنان به زیاتر ملا ها رفتیم بخاطر گرفتن تعویذ که ان هم نتیجه چندان مثبت نداده حالی میخواهم از شما مشوره بگیرم که جه کنم ودرکابل اگر کدام داکتر خوب برایت معلوم باشد ادرس بدهید. بسیار زیاد تشکر.

عبدالقادر17.09.2012 - 07:24

  بلی بیشترین عامل این مریضی ها دعوا با همدبکر است تشکر داکتر صاحب از معلومات تا اظهار تشکری مینمایم از نوشته های سودمند تان درمورد مرض فاجعه آمیز افسردگی ن

موسسه جهانی انتظار 14.03.2012 - 12:49

 ضمن تشکر و سپاس از کشور ایران با شما تماس می گیرم زیر بنای پیشرفت وعدم پیشرفت در یک جامعه از تمامی جهات می تواند بنیان و اساس روحی روانی داشته باشد و به شکل دیگر بهداشت روانی در خانواده های افغانستانی در سالهای اخیر دچار آسیب جدی شده است

هامش25.11.2011 - 20:29

  کار تان قابل قدر است لطفآ به این دو سایت هم سری بزنید http://www.drhamishdarwish.co.uk/ http://www.rawanonline.com/56980

داکترعوض محمد 27.09.2011 - 06:12

 اظهار تشکری مینمایم از نوشته های سودمند تان درمورد مرض فاجعه آمیز افسردگی که واقعآهمه مردم داغ دیده کشور عزیزمان افغانستان به این مرض دست وپنجه نرم مینمایند.

محمد صدیق04.07.2011 - 08:25

  بلی بیشترین عامل این مریضی ها دعوا با همدبکر است تشکر داکتر صاحب از معلومات تان.

آریا نژاد12.06.2011 - 22:58

 حواهر عزیزدوکتورس جلیله سلیمی باز هم نوشته زیبا و با مفهوم نوشتید تشکر.به گفته شما همه مردان که در فامیل هایشان دعوا میکنند مشکل روانی دارند؟شاید هم شما درست بگویید .تعجب کردم
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر جلیله سلیمی