پیشنهاد گرامیداشت از جایگاه جناب پرتو نادری به عنوان شاعر، نویسنده، منتقد و پژوهشگر توانای معاصر افغانستان

٢٨ قوس (آذر) ١٣٩٠

انجمن دوستداران فرهنگ آریانا به حیث نهاد ادبی وفرهنگی در کنار سایر فعالیتهای فرهنگی سالانه اش، تجلیل  از چایگاه  شخصیت ها ومفاخر ادبی فرهنگی گذشته ومعاصر کشور را راه اندازی می نماید. وپیش بین است تا در سال 1391خورشیدی در یک همایش فرهنگی ازآفرینش و کارکرد های این شخصیت گرامی در بخش شعروادب فارسی-دری  گرامیداشت بعمل آورد. این شاعر که به گفته خودش، شاید ادبیات را در مدرسه عشق خوانده باشد. دارای کتب وآثار با ارزش در بخش ادبیات ، شعرو پژوهشهای ادبی می باشد. غالبآ  اشعارش بازگو کننده واقعیتهای زندگی جامعه افغانستان است . بسیاری از اشعارش به زبان های خارجی(انگلسی،فرانسوی، جرمنی،هالندی،ناروژی وایتالیایی) ترجمه شده است. و در کنفرانسها وسیمنار های ادبی  در خارج از کشور شرکت نموده  ومورد تقدیر قرار گرفته است وی از طرف شماری  از نهاد های فرهنگی واجتماعی داخلی مورد ستایش قرار گرفته ، ولی با دریغ که تا اکنون از جانب مقامات رسمی دولتی هیچ توجه در خور شآن به این شخصیت بعمل نیامده است.  در حالیکه مقام ظاهری وباطنی وی نه تنها کمتر از کسانی نیست که در محافل رسمی دولتی بابسیار سروصدا ها ومصارف هنگفت قدرمی شوند ، بلکه بالاترهم است.

 

انجمن دوستداران فرهنگ آریانا نه تنها این  گونه برخورد را بی توجهی وبی مسئولیتی می داند ، بلکه حق ناشناسی .بی انصافی تلقی می نماید . و وی را شایسته تقدیر می شمارد وجایگاه اش را در قطار سایر شا یستگان گرامی میدارد. زیرا این بزرگوار معیار های لازم چنین چایگاه را  در نزد  اهالی اگاه وفرهنگ دوست در داخل وخارج تکمیل نموده است واز نیروی تولیدی وقدرت باروی ودرخشش بیشتربرخوردار است که با نوازش وقدردانی انگیزه مضاعف را در وی می توان ایجاد نمود. هر چند کسانیکه ایشان را از نزیدک می شناسند به این امر مهر تائید می گذارند که پرتو از شمار کسانیست که هیچ ویا کمتر به مشوق ها عادت دارد. وی در طول عمرش به متاع دنیا اندک دلخوش نموده  است وزندگی درویشانه فعلی اش گواه بر این امر است .

 

انجمن دوستداران فرهنگ آریانا  با برداشتن این گام  می کوشد اولین سهم خویش را در مورد ایفا نماید  و به این وسیله به همه نهاد های فرهنگی، نشریات چاپی وبرقی ، مقامات رسمی دولتی وغیر دولتی پیشنهاد می نماید تا در کنار سایر شخصیت های علمی،ادبی،هنری، فرهنگی وملی کشور از جایگاه شاعر، نوسینده ، منتقد وپژوهشگر توانای معاصر کشور پرتو نادری تجلیل وگرامیداشت بعمل آورند وبه این طریق نه فقط در برابرش حق شناسی  نماید بلکه زمینه باروری مضاعف را در وی برانگیزند.  وبهتر است ، این کار را در زمان حیات اش انچام دهند.

 

با آرزوی سلامتی وباروری  فعالیتهای ادبی وفرهنگی شخصیت بزرگوار جناب پرتو نادری.

 

به نمایندگی از هئیت رهبری:

داکتر دستگیر رضایی رئیس  انجمن دوستداران فرهنگ آریانا.

 هالند:   27 قوس 1390 مصادف به 18دسامبر2011به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

بغلانی21.12.2011 - 16:20

  پیشنهاد بسیار دقیق وبجاست، جناب پرتو شایسته این جایگاه می باشد.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دوکتور دستگیر رضایی