به هيئت مديريت انجمن دانش و بنياد احمدشاه مسعود شهيد

۲۶ سنبله (شهریور) ۱۳۹۶

اول از دعوت شما عزيزان در محفل بزرگداشت از سالگرد شهادت قهرمان ملي كشور به روز يكشنبه هفدهم ماه سپتامبر ٢٠١٧ در شمال كليفورنيا قلبا تشكر مي كنم و ازينكه نسبت مصروفيت قبلي درين مجلس يادبود شهيد حماسه آفرين كشور كه زماني ما در ليسه استقلال كابل همصنف بوديم ، شركت كرده نه مي توانم ، عذر من را بپذيريد. دعوت شما فقط سه روز قبل به من رسيد كه براي من ناوقت بود تا برنامه قبلي را ملغي قرار دهم. 

در عين زمان ميخواستم با شما عزيزان شريك شوم كه شانزده سال گذشت و اما متاسفانه تا امروز آرمان هاي مسعود شهيد كه يك أفغانستان سربلند ، آزاد و بدون تعصب و تبعيض باشد ، بر آورده نشده است . در هر گوشه جهان هزاران دالر براي روز ياد و بود  در حالي به مصرف مي رسد كه هزاران نَفَر در كشور ما با فقر و بدبختي دست و پنجه نرم مي كنند. هزاران زن و مرد در آتش بيسوادي مي سوزند . هزاران نَفَر پول بيمه صحي را ندارند . زياد تَر از سه مليون نَفَر به مواد مخدر دچار هستند كه يك بدبختي خانمانسوز است و صد ها مصيبت ديگر. 

آيا شما فكر نه مي كنيد بهتر خواهد بود تا اين مصارف كه شكم هاي سير را سير تَر مي كنيم  و هر سال همان سخنراني هاي تكراري را مي شنويم كه زياد تَر تكيه به شخصيت پرستي مي كند كه خلاف اساسات اسلام و خلاف آرزوي شخص مسعود شهيد بود. اين همه تجليل نتوانسته است  آرمان هاي آن شهيد راه آزادي را برآورده ساخته باشد ، و در عِوَض به مصرف فقرا و بينوايان رسيده باشيم  .

مسعود شهيد يك آرزومندي يك أفغانستان  متمدن و مردم متمدن را داشت و اما متاسفانه در هفته شهدا چند نَفَر زخمي و حتي كشته مي شوند. طرفداران شهيد حتي ناكام ماندند تا به مردم راه هاي مدني تجليل را بياموزند. من منحيث يكي از طرفداران مسعود شهيد سوْال مي كنم كه اين همه تجليل به مردم بيچاره و مستمند أفغانستان چه سود رسانده است ؟ من اميد مي كنم تا يك تصميم قاطع براي برآورده سأختن آرمان هاي مسعود شهيد گرفته شود تا مردم ازين همه بدبختي نجات داده شود

رسول خدا (ص) فرموده است كه " اختلاف نظر رحمت امت من است" . من منحيث يك مسلمان متعهد به اسلام و متعهد به خدمت مردم كشور از طريق اسلام نظر خود را گفتم 

با محبت 

الحاج دكتور محمد فريد يونس 

سابق استاد بشر شناسي فرهنكي خاور ميانه در دانشگاه ايالتي كليفورنيابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس