• زنان حق طلاق (خُلع) و رَجعت را دارند
 • بینش قرآنی در مورد جبر و اختیار
 • علما و اِمامانِ مردمی یا درباری؟
 • عقل و نفس
 • ظلم یعنی چه؟
 • وهابیزم و طالب سازی افغانستان
 • آيا مرگ مصيبت است يا نعمت؟
 • تفاوت ميان قانون و حكم و شريعت
 • چالش رد حديث
 • مشخصات زبان از نگاه زبانشناسي
 • ازدواج نامشروع قوم و مذهب، دلیل عمدۀ عقب‌ماندگی افغانستان
 • حكمت حرف «ع» در مدنيت و زندگاني اسلامي
 • نسخ در قرآن مجید و حکمت آن در تکامل قوانین مدنی
 • نقدی بر کتاب «شاعران آزاد در قفس» اثر دکتور محمد شعیب مجددی
 • به هيئت مديريت انجمن دانش و بنياد احمدشاه مسعود شهيد
 • نقش تاریخ، تفسیر غلط، حدیث جعلی و قوم گرایی در محکومیت زن مسلمان
 • دیکتاتوری دینی
 • طرز آموزش و پرورش برای یکنواخت اندیشی و نیک اندیشی
 • نشانه های قوم گرایی در اسلام قومی و قبایلی
 • منشاء زن ستیزی در اسلام، به مناسبت روز جهانی زن
 • ضرورت تصفیه و پاک سازی احادیث
 • فقر فرهنگی
 • نکاح موقت/ متعه
 • غلط فهمی ها در مورد فَتوا
 • آزادی فکر، عقیده و بیان در اسلام
 • اشتباهات در ترجمه و تفسیر قرآن مجید
 • دین اسارت است یا آزادی؟
 • علم و علمیت اسلامی در جهانِ امروز
 • اسلام در غرب و فقه اسلامی غربی
 • دین، دموکراسی و آزادی
 • چرا مردم با طبقۀ مذهبی و یا ملا میانۀ خوب ندارد
 • لزوم تجدید نظر بر تفسیر قرآن مجید
 • روحیۀ قومی
 • اشتباهات در ترجمه و تفسیر نام گیاهان مذکور در قرآن مجید - به جواب استاد عبدالعلی نور احراری
 • اشتباهات در ترجمه و تفسیر نام گیاهان مذکور در قرآن مجید - جواب به استاد عبدالستارسیرت
 • اشتراک زنان در مراسم تشیع جنازه
 • منطق نماز چیست؟
 • دین و عدالت اجتماعی در قرن بیست و یکم - سؤال میراث
 • دین و خشونت در افغانستان


 • داکتر فرید یونس